Om OrderIT Sweden AB

Bakgrund

OrderIT är ett privatägt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget har verkat i olika former inom IT-sektorn sedan 1998, och med nuvarande affärsområde sedan 2005. Bolaget agerade till att börja med flerlösningsleverantör, där resursplanering utgjorde en del.

Sedan början på 2007 är OrderIT en renodlad totallösningsleverantör inom resursplanering, där kärnan består av väletablerade Retain Resource Planning. Verktyget är både användarvänligt och flexibelt, och därmed inte beroende av någon specifik bransch. Tillsammans med våra kunder justerar vi in verktyget för att passa olika interna benämningar, rutiner, och processer. Retain Resource Planning används av både små och stora företag inom olika branscher, i fler än 60 länder. Exempel på företag som idag använder Retain är bland andra Unilever, PricewaterHouseCoopers, Ernst & Young, Cap Gemini, KPMG, London Business School, Kodak, Shell, Barclays Bank, Siemens, IBM, och ABB.

OrderIT har erfarenhet av att införa IT-verktyg inom flera branscher som till exempel bank, revision, tillverkning, service och konsult.

Mission

Genom effektiv planering av resurser ges möjlighet till högre intäkter och lägre kostnader. Med stöd av väletablerade Retain Resource Planning hjälper OrderIT företag och organisationer i Skandinavien att få ordning och reda på sina resurser.

Vision

Skandinaviens ledande totallösningsleverantör inom resursplanering.

Om Retain International Ltd.

Retain International Ltd. grundades i London 1996. Företagets mål är att möta professionella organisationers behov inom områdena resursplanering och kompetenshantering/”talent management”.

Konsulter, revisorer, advokater och ett flertal andra yrkesgrupper i 65 olika länder, förlitar sig varje dag på Retains produktsortiment för att säkerställa optimal allokering av resurser och övriga tillgångar.

Retains framgångar speglar ett unikt praktiskt erbjudande som möter kundernas behov. Kombinerat med professionell personal och den senaste tekniken så möjliggörs att alla förväntningar överträffas. Detta är skälet till varför Retain är betrott av – bland andra – de fyra stora revisionsbyråerna på en global skala.

Retain erbjuder produkter för olika plattformar, så som Windows, webbläsare och mobila enheter. I alla dessa fall har kunderna full kontroll över sin data. Det finns också möjlighet att skräddarsy mjukvaran för att möta specifika behov.

Förutom företagets Wallchart produkt, som utgör flaggskepp, erbjuder Retain även tilläggsmoduler så som Retain skills. En ”talent management” lösning som identifierar och följer de anställdas kunskaper, så att lämpliga utbildningsprogram kan implementeras för att fylla eventuella luckor.

Retain International är en global organisation med årtionden av erfarenhet av att införa resursplaneringssystem i befintlig infrastruktur hos ledande företag inom olika branscher.

Retain International Ltd är ett helägt dotterbolag till Capita Plc.

Läs mer om Retain International Ltd.