Branscher
kundlogga-special2
En miljon resurser planerade ”and counting”…

Retain Resource Planning används inom de flesta branscher, och det är ingen slump att flera ”Fortune 500”-företag, samt ”The Big Four” revisionsbolagen förlitar sig på Retain varje dag när det gäller resursplanering. Flera världsomspännande organisationer använder Retain på en enda centraliserad server för hela den globala verksamheten.

Tjänsteföretag

Konsult-, redovisnings-, revisions- och juridikföretag använder Retain för att planera sin personal. Flera företag iom denna kategori har använt Retain dagligen i över ett decennium. Genom att löpande få en överblick av personalens kompetens med hjälp av Retain Kompetenshantering, har organisationer inom denna kategori kunnat hålla sig konkurrenskraftiga och anpassningsbara till marknadens behov.

Tillverkning

Retain används inom tillverkningsbranschen för att ta fram produktionsscheman som på ett effektivt sätt fördelar de fysiska tillgångarna. Maskiner och arbetsyta planeras med hjälp av Retain för att användningen skall ske på ett effektivt sätt och för att minimera externa kostnader. Retains mångsidighet och flexibilitet används till fullo hos företag inom denna bransch.

Offentlig sektor

Retain Resource Planning är en lösning där man har all information på en egen server, och används därför av flera statliga företag där säkerheten är av primärt intresse. Organisationer inom denna kategori uppskattar den höga nivån av kontroll som Retain erbjuder. Verktyget möter på ett tillfredställande sätt, de höga krav som ställs inom denna bransch. Retain används också av skolor och universitet för att schemalägga klassrum och fakulteter.

Kreativa företag

Olika typer av kreativa byråer förlitar sig på Retain Resource Planning för att boka upp kreativ personal till olika projekt. På liknande sätt ges kontroll över användandet av externa konsulter, vilket i sin tur ger en bättre bild över den totala kostnaden för slutkunden. Företag inom denna kategori använder också Retain Kompetenshantering för att hantera det tekniska kunnande som finns tillgängligt för dem.

Bank & Finans

Företag inom Bank- och Finanssektorn förlitar sig på Retain varje dag när det gäller planering av personal. Dessa organisationer har ett starkt behov av ”In-house”-kontroll över känslig kundinformation, och gläds åt pålitligheten och skalbarheten hos Retain Resource Planning.  Retain’s analytiska verktyg erbjuder enastående insyn över personalens prestationer och effektiviseringsmöjligheter.

Välgörenhet

Då Retain är enkelt att installera och använda, uppskattas verktyget även av icke-statliga företag och av välgörenhetsorganisationer. En mindre initialkostnad och smidigt att få ”up and running”, gör Retain idealt för dessa organisationer. Verksamheter inom denna kategori som tidigare förlitade sig på kalkylblad som t ex Excel, har nu med stöd av Retain Resource Planning ökat sina möjligheter att växa på ett smidigt, effektivt och kontrollerbart sätt.