Retain Resource Planning

Ett komplett resursplaneringsverktyg

Retain Resource Planning är ett väl beprövat resursplaneringsverktyg för Microsoft Windows miljö. Det är också kärnan i produktserien från Retain International Ltd, och används av både små och stora företag inom olika branscher, i fler än 60 länder.

Produktblad

Retain erbjuder produkter för olika plattformar så som Windows (Client-Server), webbläsare (t ex Internet Explorer) och mobila enheter (t ex IPhone/IPad). Oavsett plattform har kunderna full kontroll över sin data. Det finns också möjlighet att skräddarsy mjukvaran för att möta specifika behov. Retain stöder SQL, Oracle, och Firebird databaser.

Olika organisationer har olika behov. Det finns därför tre olika versioner av Retain: Planner, Corporate och Enterprise.

Läs mer om Retain versioner

Retain är ett resursplaneringsverktyg som innehåller alla funktioner ni behöver för att få ordning och reda på era resurser.

Funktioner i Retain Resource Planning

 • Retain Resource Plannings främsta roll är att hantera resurser på ett intuitivt och effektivt sätt.
 • Verktyget konfigureras upp mot era interna benämningar, rutiner och processer.
 • Enkla och lättförståeliga vyer, (skifta enkelt mellan resursvy och jobb/projektvy).
 • Hanterar olika typer av jobb.
 • Olika färgkoder för att enkelt få en överblick över olika typer av jobb.
 • Hantera resurser på individuell basis genom kalendervyn.
 • Placera resurserna i olika grupper för att enklare kunna särskilja alla resurser.
 • Automatisk varning vid dubbelbokning.
 • Enkla ’drag and drop’-funktioner för att kopiera, flytta, eller ändra bokningar.
 • Hanterar även blockbokningar.
 • Förutbestäm nationella helgdagar.
 • Beräkna kostnader genom att sätta olika kostnadsnivåer på olika typer av jobb.
 • Tillverka skräddarsydda rapporter med den inbyggda rapportgeneratorn, (ex. beläggningsgrad).
 • Sätt behörighet per person i form av läs- och skrivrättighet.
 • Flera tilläggsmoduler finns att välja till.
 • Inbyggd funktion för överföring av data från Retain till Microsoft Excel.
 • Lätt att integrera mot.
outlook
Koppling till Microsoft Outlook Kalender

Med hjälp av tilläggsmodulen Retain Exchange Link förs bokningar från Retain automatiskt över till kalendern i Outlook. Välj vilken information från Retain som skall följa med i bokningen och fördefinera en text så det att det klart och tydligt syns att bokningen i Outlook kalendern kommer från Retain.

Vänligen kontakta oss om ni har några frågor kring Retain Exchange Link.

Kompetenshantering

TALENT MANAGEMENT

Att hålla ordning på och nyttja företagets kompetenser på ett effektivt sätt, spelar en viktig roll i alla organisationer. Kompetenshanterings-funktionen i Retain gör det enkelt för er att integrera företagets kompetenser i er dagliga planeringsprocess. Att hitta rätt person med rätt kompetens för ett kommande uppdrag är enkelt när informationen är centraliserad i Retain.

 • Flexibilitet – Använd de färdiga mallarna i Retain, bygg era egna kompetensstrukturer, eller koppla enkelt ihop Retain med ett existerande HR system.
 • Matcha rätt resurs – Ta fram en lista med lämpliga kandidater för ett projekt genom att använda det intuitiva ”Selection-verktyget” som bygger på kompetenser som t ex tekniskt kunnande, språkkunskaper eller erfarenhet.
 • Kontroll över kunskapsbrister – Genom kompetenshanteringen i Retain får ni också kontroll på eventuella brister i kunskap inom er organisation och får på detta sätt en möjlighet att överbrygga detta genom t ex utbildning eller nyanställning.
platforms
Mobilitet

Retain Mobile är en ”App” för IPhone och IPAD som ger er tillgång till viktig information med fokus på frihet och rörlighet. Kort och gott: -Enkel och snabb överblick över era bokningar i Retain var ni än befinner er.

Läs mer om Retain Mobile

Resursstatistik

Skräddarsy statistik som t ex beläggningsgrad, bokade timmar och ledig tid med hjälp av den inbyggda rapportgeneratorn i Retain. Det är enkelt att ta fram statistik över enskilda resurser, grupper, eller hela avdelningar. Välj att titta under en specificerad tidsperiod eller använd ”time series” för att se statistik över de kommande veckorna, månaderna eller kvartal i samma rapport.

laptop_2
integration
Integration

Retain Resource Planning kan vid behov kopplas ihop med befintliga system inom er organisation. Vi tillhandahåller vid dessa scenarion tilläggsmodulen Retain Data Link som används för att förenkla integrationsprocessen.

När det gäller just resursplanering anses Retain Resource Planning ofta som ett kraftfullt och smidigt komplement till stora affärssystem och har framgångsrikt integrerats mot ledande system som t ex SAP, Elite, Oracle och NetSuite.

 • Befintlig säkerhetsstruktur är inget hinder – Hanterar import/export av data över ”secured enterprise networks”.
 • Synkronisering – Ser till att all data är ”up-to-date” genom automatiserade data synkroniseringar.
Arbeta globalt med Retain

Att arbeta på en global scen innebär stora utmaningar. Retain stöder därför flera olika alfabet, kalendrar, arbetstider, tidszoner och valutor. Att planera er arbetsstyrka med Retain ger er möjlighet att enkelt knyta samman olika team runt om i världen.

Det finns redan idag flera stora företag som använder Retain som ett globalt verktyg för att få en övergripande bild över den totala verksamheten.

globo_retain2